Start-up công nghệ Meey Land và mục tiêu năm 2022 “chuyển mình bứt phá”

Hơn 2 năm thành lập, Meey Land luôn kiên định với chiến lược xây dựng hệ sinh thái 26 sản phẩm chuyển đổi số chuyên biệt cho ngành bất động sản và đang dần “chuyển mình bứt phá”, khẳng định vị thế của mình trong năm 2022 với những cam kết và mục tiêu cụ thể.