Long An: Cty Tân Tạo thu lãi người dân do chậm nộp tiền dự án E.City là sai quy định?

DA kéo dài trên 5 năm; Chuyển nhượng QSDĐ cho người dân khi chưa hoàn thành việc xây dựng hạ tầng; Thu lãi người dân do chậm nộp tiền tái định cư là không đúng theo pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh Long An.