Vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên: Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao

Sáng qua, (ngày 12/1/2022), Viện kiểm sát Nhân dân tối cao (VKSNDTC) ra bản kiến nghị số 02/KN-VKS-HNGĐ về việc xem xét lại Quyết định giám đốc thẩm số 01/2021/HNGĐ-GĐT ngày 11/3/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC). Đây là một thủ tục đặc biệt trong tố tụng dân sự.