"Những đôi mắt đang chết dần" Nếu được quay trở lại, ba mẹ có đổi thay

01/08/2020 11:25

Tưởng chừng như vô tình nhưng sự vô tâm của cha mẹ chính là nguyên nhân đẩy các con vào thế giới ảo

Image may contain: 1 person

Image may contain: 3 people, people smiling, text that says "Cac con không con ké vói tôi vê những thú xung xung quanh chúng nữa! cobaonieu lượt thich bình thayi tamehng những ngưo than trong " Nhiing KEVINPHAM đôi đôi mát maa BICHNGOC chêtdân UNHAT."

Image may contain: 1 person, text that says "An com đi con, rôi me cho cem đien thoại! " dụng thiet dien hieu là nguyen hàng dan đen các khucx (cn vienth thị, " Nhiong đôi đôi KEVINPHAM mat ătdang THANHTHAO BICHNGOC chêtdân CAOHUU"

Image may contain: 1 person, text that says "" Ba me đi làm vê muộn con phải tự choi mot mình " benh tram cam cang thang deuco lien quan sdung smartphone nhieu. " Nhiing KEVIN PHAM KINH MAT đôi mát đang MINH ANH BICH NGOC chết dân"

Image may contain: one or more people and people sitting, text that says "" Nhing KEVIN PHAM KINH MAT đôi mát đang SONG ANH BICH BICH NGOC CAO MODEL HUU NHAT chết dân ""

Image may contain: 1 person, text that says "" Con xem đien thoai một lát, roi đi ngú đi nhé! " sáng xanh phátra dientü úc chehooc gay ngu và àm thay đoi sinhhoc nhiền trè. " Nhing KEVIN đô đôi madan mát VIET THANHTHAO BICHNGOC chết dân MINHANH"

Image may contain: 2 people, people sitting, text that says "Căc chị chỉ choi cùng con trong game thôi me ạ! " Những nguy hại game online làmtre cảm thay bico lap, noi nóng và hung hang hơn. " Nhung K KEVINPHAM đôi đôi matd natdang SONGANH BICHNGOC chêt dân CAOHUNHA"

Image may contain: 1 person, text that says "" Me oi, cho con xem điện thoai một lát nhé! Anh tuman thiet dien the gây thuơng vongmc bệnh thoai diem congu dan đenmu loà, " Nhing đôi mat natdang KEVIN PHAM KINH MINHANH BICHNGOC chêtdân"

Image may contain: 1 person, sitting, text that says "Con dùng điên thoai đê xem Bà Tâm Vê VêLôc! khong hem nội idungmatre.xetrenternet. xem idung Internet. " Nhing đôi mat natdang KEVIN PHAM KINH CAOHUU BICHNGOC chêtdân"

Image may contain: 1 person, sitting, text that says ""Làm bài tập vê nhà đi, xong me cho choi đien thoai! " nhiều cothe nh hương triengiac vận động va lam xao nhäng chúy trong tập. Nhiing đôi dôimatdang mat oimatda dôimatdang mat KEVIN PHAM CAOHUU BICHNGOC chết dân"

Image may contain: 1 person, sitting, text that says "" Đoi ba làm viec xong se choi cùng con nhé! " Cho dụng smartphone biencua bcphu nuynh khi banrộn. " Nhiing KEVIN KEVIN PHAM BICHNGOC doimatdang đôim matdang VITAN chêtdân CAOHUUN"

Image may contain: 1 person, text that says "" Ba me không choi cùng con, con chỉ biet làm bạn cùng chiêc điện thoai! " q tam huhuynh àmột nguyên đen trạng "nghiensmartphone ởtrè. " Nhiing KEVINPHAM đôin maa THANHTHAO BICHNGOC chêtdân MINHANH"

Image may contain: ‎1 person, ‎text that says "‎" Me oi con không muôn ra ngodi choi, con می nhà xem đien thoai Dung cac hietbi rong tha gian cothe khientrè ve lau dai se dentinh trangrut hạn ché trong giao tiép. " Nhiong đôi đôi mat đôimatdang atdang KEVIN PHAM MINHANH BICHNGOC chêtdân‎"‎‎

Ngọc Anh (T/H)

Bạn đang đọc bài viết ""Những đôi mắt đang chết dần" Nếu được quay trở lại, ba mẹ có đổi thay" tại chuyên mục Gia đình Việt.

Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư (baosuckhoe365@gmail.com) hoặc số Hotline (0934343637).