Xử lý khoản nợ riêng khi ly hôn như thế nào?

Một bạn đọc đặt câu hỏi: Trước khi li hôn (vợ) chồng có nợ một khoản tiền rất lớn và nói đó là tiền vay để làm ăn nhưng số tiền đó (vợ) chồng không hề được biết. Vậy xin hỏi: Trách nhiệm về khoản nợ này xử lý như thế nào?