Không phải chạm vào mới là quấy rối

Nhiều người vẫn coi các hành vi quấy rối bằng lời nói “không nghiêm trọng” như đụng chạm thể xác, những kiểu quấy rối tình dục này thường chỉ bị coi là “trò đùa vô hại” hoặc lời nói vô ý. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn sai lầm.