Người giữ 'kho' thuốc quý của người Dao Ba Vì

Đã từ lâu, người dân trong bản người Dao Hợp Sơn, xã Ba Vì (huyện Ba Vì) vẫn gọi bà Triệu Thị Thanh bằng cái tên thân thiết và quý trọng: "Thầy thuốc của dân bản".