6 cách để cha mẹ giúp con vượt qua dịch COVID-19

Lời khuyên của một nhà tâm lý học về cách giúp đỡ con trẻ vượt qua những cảm xúc mà trẻ đang phải trải qua.