Doanh nhân Chương Tailor: "Trình độ tạo ra giá trị khác biệt cho sản phẩm xác định đẳng cấp doanh nhân"

Nhân ngày Doanh nhân 13/10, Doanh nhân Chương Tailor, Chủ Nhà may Chương danh tiếng đã có chia sẻ tâm huyết về xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm và tạo giá trị khác biệt cho hàng hóa Việt.