Ngày nào rét đậm nhất trong đợt không khí lạnh đang tràn về miền Bắc?

Miền Bắc không có dấu hiệu ấm lên khi không khí lạnh lại tiếp tục tràn về. Nền nhiệt giảm rất sâu về đêm và sáng, trời chuyển rét đậm và mưa nhỏ vài nơi.