Thêm chốt kiểm soát, siết giấy đi đường: Vùng đỏ đầy ắp hàng về

Các hệ thống siêu thị, chợ truyền thống và kênh phân phối đảm bảo nguồn cung, điều phối hàng hóa cho 3 phân vùng phục vụ giãn cách xã hội trong tình hình mới (từ 6-21/9).