Diệu kỳ những sinh linh chào đời trong khu cách ly dịch Covid-19

Hai em bé đã chào đời và hàng trăm mẹ bầu khác đang được ngành y tế chăm sóc đặc biệt. Những khoảnh khắc diệu kỳ, những nghĩa cử cao đẹp xuất hiện từ chính trong các khu cách ly dịch Covid - 19 tại Quảng Nam.