Các nhà khoa học khẳng định thứ cây đặc biệt trên núi có chức năng tăng cường sinh lý

Như chúng tôi đã nói, ở làng nghề thuốc Nam người Dao trong làng và ngoài xã, nhắc đến lương y Triệu Thị Thanh hầu như ai cũng biết. Hằng ngày, bà Thanh vẫn thường cặm cụi lên rừng để tìm những loại cây chữa bệnh.