Chuyện kinh hãi về người rừng ở truồng ẩn hiện như quỷ ở Lai Châu

Nhắc tới A Tinh là người dân nơi đây dị ứng. Ai cũng gán cho A Tinh cái biệt danh “cú đêm”, “chồn bay” hay “sóc bay” với thái độ thù hằn.