Việt nam được Cuba tặng 2000 lọ thuốc, cử đoàn chuyên gia sang hỗ trợ chống dịch Covid-19

Chiều 5-8, Cuba đã trao tặng hàng ngàn lọ thuốc sản sinh kháng thể chống virus SARS-CoV-2 cho Việt Nam và cử chuyên gia vào Quảng Nam, Đà Nẵng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.