“Gia hạn đời người” – Nghi lễ lạ của người Sán Chay

Không đèo cao, dốc đứng, cung đường Thái Nguyên – Bắc Kạn mới cứng chạy xuyên qua xóm. Sát đường, chiếc nhà sàn đỏ chót trông “hợp thời” thì ra là nhà văn hóa của người Sán Chay, tôi chắc nhẩm: "Hiện đại lắm rồi". Thế mà đêm hôm ấy, họ …“mặc cả với thần linh”