Xin tiền vợ cũ không thành, người đàn ông hầu toà vì đầu độc vợ cũ

Bực tức vì xin tiền tiêu xài bất thành, Chu Văn Sáng hầu toà bởi hành động đổ thuốc diệt chuột vào nồi xáo gà với ý định sát hại vợ cũ.