Người thợ kim hoàn với tác phẩm trả trên 3 tỷ đồng chưa bán

Tác phẩm cây cảnh nghệ thuật Duối cổ "Thế võ Bình Định" của Nghệ nhân Huỳnh Thành Tuyên được khách trả trên 3 tỷ đồng vẫn chưa bán.