Bloom Spa quảng cáo dịch vụ cấm, coi thường sức khỏe khách hàng?

Không được cấp phép dịch vụ làm đẹp bằng tế bào gốc nhưng hệ thống Bloom Spa (địa chỉ 75 Bà Triệu, Hà Nội) vẫn ngang nhiên quảng cáo và thực hiện chui, phó mặc sức khỏe khách hàng.