Làng bắt chuột đồng ở Hải Dương ngày chính vụ làm đến đâu hết đến đấy

Những ngày này, chợ làng Giống lại tấp nập cảnh người bán, kẻ mua thịt chuột đồng - món ăn đặc sản của xã Cổ Dũng (Kim Thành, Hải Dương).