Phân phối vaccine COVID-19 đi kèm "sự thất bại thảm hại về đạo đức"

Lãnh đạo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, thế giới đang phải đối mặt với “sự thất bại nghiêm trọng về đạo đức” đối với việc phân phối vaccine COVID-19 nếu các nước giàu vơ vét vaccine Covid-19 trong khi những nước nghèo nhất chỉ có thể đứng nhìn.