37 ứng viên GS, PGS bị tố gian dối thông tin về bài báo quốc tế

GS Nguyễn Ngọc Châu - chuyên gia ngành sinh học - đã có Báo cáo thẩm định gửi Hội đồng Giáo sư Nhà nước về một số bài báo đăng trên tạp chí quốc tế (gọi là bài báo quốc tế) của 16 ứng viên (tính đến ngày 27/10, đã có 37 ứng viên) Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) các ngành Y, Dược bị tố cáo.