Kỳ án "vườn điều" và hành trình giải oan cho 10 người trong 1 gia đình

Nguyên Phó Viện trưởng VKSND Tối cao TS.Dương Thanh Biểu chính là người trực tiếp chỉ đạo giải quyết kỳ án "vườn điều" gây chấn động dư luận suốt nhiều năm.