Vì sao 'phi công trẻ' thích 'lái máy bay bà già'?

Do đặc trưng trong quan niệm của mỗi quốc gia, chủ đề “phi công trẻ lái máy bay bà già” cũng được khai thác theo nhiều khía cạnh khác nhau: từ mối quan hệ bắt nguồn từ thể xác, dục vọng đến cả tình yêu bắt đầu với sự giao thoa của hai tâm hồn.