Người trẻ trước khi tự sát - Bài 3: Niềm tin và hành vi

Việc áp đặt, kỳ vọng và nuôi con kiểu “gà ấp” đã giết chết năng lực của trẻ. Cuộc trò chuyện với PGS. TS Trần Thành Nam sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này.