Bạn sống, bạn tồn tại, tự sinh hay tự diệt?

Sau cơn giông bão chúng ta tự nhuộm xám cuộc đời mình bằng một màu đen tăm tối mà quên mất rằng đây chính là bước khởi đầu mới, khởi đầu của niềm tin.