Muôn chiêu "bẫy" vay tiền qua app rồi đòi nợ tàn khốc hơn tín dụng đen

Thời gian gần đây nổi lên tình trạng cho vay qua mạng, cho vay qua app trên điện thoại với lãi suất cắt cổ và thủ đoạn đòi nợ còn tàn khốc hơn cả tín dụng đen