Sử dụng bằng giả để xin việc có thể bị xử lý hình sự

Người nào có hành vi sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.