Luật sư: Nguyễn Văn Lâm (Đoàn Luật sư Hà Nội)

Theo baovephapluat.vn