Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: Quyết định cho học sinh từ mẫu giáo đến THCS nghỉ hết 29/3

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố quyết định cho tất cả học sinh từ mẫu giáo đến cấp hai nghỉ đến hết ngày 29/3, còn học sinh cấp ba trước mắt nghỉ đến 22/3.