Chân dung "tú bà" Triệu Thị Mản môi giới mại dâm giá "bèo"

Hơn 32kg ma túy được các đối tượng cất giấu tinh vi trong các kiện hàng, bằng cách dát mỏng ép vào giấy bạc giấu trong những tấm drap trải giường...