Chuyên trang Khỏe 365 Hotline: 0934.34.36.37
Email: bandoc.honnnhanphapluat@gmail.com
TIN MỚI:
Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Đại Dương: Những dấu hiệu bất thường?
10:18 01-02-2019
Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) tổ chức họp “Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018” vào ngày 15/8/2018 nhưng đã không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quảng cảnh Đại hội cổ đông Ocean Group lần 3

Tùy tiện truất quyền của cổ đông hợp pháp?

Đặc biệt, việc Đại hội cổ đông OGC đã bất chấp các quy định hiện hành của pháp luật đã “tước” quyền và lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hà Bảo cùng với nhiều nội dung vi phạm khác đã gây xôn xao dư luận.

Năm 2014, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của OGC là ông Hà Văn Thắm bị bắt để điều tra về các tội “Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ngày 13/8/2018, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tiếp tục có Công văn số 3362/CTHADS gửi cho OGC với nội dung: “Tài sản đã bị kê biên, xử lý để thi hành án đảm bảo cho nghĩa vụ của Hà Văn Thắm đối với Nhà nước. Vì vậy, ông Hà Văn Thắm và DNTN Hà Bảo không được sử dụng tài sản này để tham gia thỏa thuận dưới bất kỳ hình thức nào, trong đó bao gồm cả quyền thỏa thuận với các cổ đông khác tại OGC, không được thực hiện quyền chủ sở hữu, quyền định đoạt, quyền cổ đông (quyền biểu quyết, ứng cử, đề cử và các quyền khác phát sinh từ quyền sở hữu) tại OGC từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi Hà Văn Thắm thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án”.

Ngày 15/8/2018, OGC tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 3 (do 2 lần đầu không đủ điều kiện tổ chức theo quy định tại Điều lệ). Tuy nhiên, DNTN Hà Bảo - do ông Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch OGC làm chủ (có cổ đông sở hữu 84.779.140 cổ phần, chiếm 28,3% cổ phần) có quyền biểu quyết tại OGC, nhưng lại không được tham dự Đại hội.

Do đó, ngày 02/10/2018, DNTN Hà Bảo gửi đơn lên Tòa án nhân dân quận Ba Đình yêu cầu hủy toàn bộ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018, bởi lẽ: Trình tự và thủ tục triệu tập họp vi phạm công bố thông tin danh sách cổ đông; Vi phạm thủ tục đăng ký cổ đông dự họp; Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá thời hạn luật định.

Những dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Tin tài trợ

Về danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, theo quy định tại khoản 1, Điều 8, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, OGC phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Tuy nhiên, trong danh mục các tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 năm 2018 đã được OGC công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cũng như trong các tài liệu đại hội được gửi cho DNTN Hà Bảo và các cổ đông khác không có danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 OGC đã vi phạm một trong các thủ tục triệu tập là không thực hiện công bố thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017.

Các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty đã quy định thủ tục bắt buộc trước khi khai mạc cuộc họp là phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp, giả sử Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 41/QĐ-CTHADS ngày 10/08/2018 và Công văn số 3362 đề ngày 13/08/2018 của Cục Thi hành án Dân sự TP. Hà Nội do Chấp hành viên ông Phan Việt Bình ký phúc đáp công văn số 126/CV-OGC và thực hiện việc thi hành án là đúng thẩm quyết, đúng pháp luật có hiệu lực thi hành thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông vẫn phải tiến hành đăng ký cổ đông cho DNTN Hà Bảo theo danh sách cổ đông có quyền dự họp đã được lập và đã phát thư mời, việc quyết định DNTN Hà Bảo có được thực hiện quyền cổ đông hay không sẽ phải được thực hiện công khai tại phiên Đại hội.

Ngày 05/06/2018, đã chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, trong đó đã xác định DNTN Hà Bảo có đủ tư cách cổ đông tham dự họp và DNTN Hà Bảo đã nhận được Hồ sơ Đại hội và đã hoàn tất các thủ tục họp theo quy định. Tuy nhiên, đến ngày 02/08/2018, ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch OGC - Trưởng ban tổ chức đại hội, lại có công văn hỏi cơ quan thi hành án về quyền của cổ đông DNTN Hà Bảo không thông qua HĐQT là vi phạm quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Các tài liệu có liên quan cho thấy, việc kê biên, phong tỏa tài sản (cổ phần, cổ phiếu) của ông Hà Văn Thắm và DNTN Hà Bảo (do Hà Văn Thắm là Chủ doanh nghiệp tư nhân) đã được thực hiện từ giai đoạn khởi tố điều tra vụ án (từ cuối 2014). Từ đó đến nay, đã trải qua rất nhiều kỳ Đại hội cổ đông của OGC, nhưng ông Lê Quang Thụ chưa có bất kỳ văn bản nào hỏi các cơ quan có thẩm quyền, chỉ đến giai đoạn thi hành án mới phát sinh việc ông Lê Quang Thụ hỏi chấp hành viên về quyền cổ đông của ông Hà Văn Thắm, DNTN Hà Bảo và việc hỏi chỉ thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 – theo quy định Đại hội sẽ đủ điều kiện họp không phụ thuộc vào tỉ lệ tham dự. Điều đó, có nghĩa là nếu quyền cổ đông của DNTN Hà Bảo không được thực hiện tại phiên đại hội này thì Đại hội sẽ vẫn được tiến hành và mọi quyết định sẽ được thông qua theo ý chí của các cổ đông khác.

Theo tìm hiểu của PV và đối chiếu với các tài liệu có liên quan thì hiện tại DNTN Hà Bảo chưa có giao dịch hợp đồng và giao dịch bán cổ phần trên thị trường chứng khoán, cơ quan thi hành án không phải người mua cổ phần OGC của DNTN Hà Bảo. Đồng thời, cổ phần này cùng chưa được xử lý chuyển nhượng cho bất kỳ ai theo một trong các hình thức trên, chưa có một thủ tục thay đổi nào theo quy định của pháp luật về cổ đông sở hữu số cổ phần trên. Do đó, có thể khẳng định DNTN Hà Bảo vẫn đang là cổ đông sở hữu hợp pháp số cổ phần bị kê biên. Bên cạnh đó, quyền sở hữu của DNTN Hà Bảo chưa bị chấm dứt theo quy định của pháp luật. Do đó, DNTN Hà Bảo có đầy đủ tư cách tham dự, biểu quyết, ứng cử, đề nghị tại bất kỳ đại hội đồng cổ đông nào của OGC.

Không dừng lại ở đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương diễn ra vào ngày 15/8/2018 với tên gọi “Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018”, không được sự gia hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh; hơn nữa, nếu có được gia hạn thì thời điểm đó cũng đã vượt quá thời gian gia hạn 06 tháng nên Đại hội đó hoàn toàn không hợp lệ, vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành”.

Sự việc trên đã khiến giới luật gia bày tỏ sự bất bình trước những việc làm bất chấp pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương trong việc tổ chức Đại hội cổ đông không đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.

Trao đổi PV báo Đời sống & Pháp luật, Luật sư Lê Minh Đức, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết: Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông nêu trên có dấu hiệu vi phạm Khoản 2, Điều 136, Luật Doanh nghiệp quy định. Theo đó, “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đến bạn đọc ở những số báo sau.

Nhóm PV

Bạn đang đọc bài viết "Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Đại Dương: Những dấu hiệu bất thường?" tại chuyên mục Hồ sơ của Hôn nhân Pháp luật. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư : bandoc.honnhanphapluat@gmail.com. Hotline: 093 4343 637.

Tin tài trợ
NGUỒN khoe365.net.vn