Dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử Apple sắp đến Việt Nam

Văn phòng Chính phủ mới đây xác nhận công ty Foxconn chuyên sản xuất các sản phẩm cho Apple đã chuyển dịch 1 phần dây chuyền sản xuất thiệt bị điện tử của hãng sang Việt Nam.