Nhà văn trẻ Thái Cường: Viết thơ như người thợ chụp ảnh

Sau Những mảnh mắt nhìn, Gam lam không thực và Người chết thuê ít nhiều tạo được nhiều hiệu ứng và kỳ vọng trên văn đàn, Thái Cường mới đây đã trở lại với màn chuyển hướng đột ngột sang thơ trong ấn phẩm in chung cùng Bá Đông – Tập làm thơ.