Công ty Đấu giá hợp danh Miền Bắc bị tố vi phạm Luật Đấu giá tài sản: Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hà Nội thụ lý tố cáo

Sau khi nhận được đơn tố cáo Cty Đấu giá hợp danh Miền Bắc vi phạm Luật Đấu giá tài sản và chiếm đoạt 80 triệu tiền đặt trước của khách hàng, Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hà Nội đã tiến hành thụ lý tố cáo.