Những chân lý chỉ nhận ra được sau khi chia tay

Chia tay không phải dấu chấm hết, bước qua một cuộc tình sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn và nhận ra những điều thú vị trong cuộc sống.